Ik wens jullie een sportief en gezond 2015.

Onder het tabje Klassement staat het voorlopige eindklassement over 2014. Ik wil jullie vragen om je eigen pagina te controleren op volledigheid en juistheid. Tijdens de ledenvergadering op 14 april a.s. zullen we de prijswinnaars weer in het zonnetje zetten en ook de kilometer plaatjes (bij een veelvoud van 250 gelopen kilometers) uitreiken.

We proberen ook voor 2015 weer een leuk aantal ‘KLM loopjes’ vast te stellen waar we elkaar voor, tijdens of na de wedstrijd kunnen ontmoeten. Daar waar mogelijk zal ook ‘de kar’ weer aanwezig zijn.

Sportieve groeten,

Klaas Bruin