Beste KLM Road Runners,

Namens het voltallige bestuur de beste wensen met veel geluk, gezondheid en een uitermate sportief 2015.

Met het begin van 2015 is ook onze website vernieuwd. Via de tab “klassement” heeft Klaas Bruin het opkomst en afstanden klassement bijgewerkt. Wil je nog loopjes doorgeven of aanpassen? Stuur Klaas dan een mailtje via klaas.bruin@planet.nl

Via de tab “wedstrijden” kan je alvast het overzicht van de komende KLM loopjes tot de zomer bekijken…..   plan er maar op los.

Dan de jaarlijkse oproep voor het overmaken van de contributie. Dit kan door 17,50 euro over te maken aan onze penningmeester:

Wim Verhage, KLM Road Runners te Nieuwkoop, Bank: NL04RABO 0346 4519 73 , Giro: NL41INGB 0004 5276 30

Met vriendelijke groeten / kind regards,

Kitty, Cock, Wim, Jolanda, Klaas Peter, Peter en Frank
KLM Road Runners