21,1km
02:09:24 Miranda van der Voort

42,195km
04:12:50 André van der Neut
04:32:38 Guus Schutijzer
04:44:20 Rene Verhage

De 4 lopers! Foto gemaakt door Wim Verhage.