Ger Katuin
Voorzitter

Serge Reijnen
Penningmeester

Cock van der Pol
Secretaris

Kitty van Loon
Algemeen
Klaas Bruin
Wedstrijden en uitslagen
Ronald Zijp
Ledenadministratie
Marcia Dubbelaar
Social Media
Frank Jegers
PR