Opgericht : 17-dec-85
Voorzitter : Kitty Meijburg-van Loon SPL/PX
Tel : 023-563 1467
Penningmeester : Wim Verhage SPL/ZW
Tel: 06-28 226 026
Secretaris : Cock v/d Pol SPL/TZ
Tel: 023-562 8354
Mob: 06-51 211 228
Ereleden: Driek Zwaan, Cock v/d Pol
Uitslagen & klassementen : Klaas Bruin AMS/PI
Ledenadministratie : Peter v.d. Veldt SPL/CC
Wedstrijdcoordinator : Klaas Bruin AMS/PI
PR: Frank Jegers SPL/CC
Jolanda Lucassen
Postbank : NL41 INGB 0004 5276 30
Bankrekening : NL04 RABO 0346 4519 73
t.n.v. KLM Roadrunners, W. Verhage,
Nieuwkoop
Kopij website clubblad@klmrri.nl